Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. powstało w 1999 roku z inicjatywy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Swoją działałność prowadzimy na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 9179/1999 r. z dnia 19 listopada 1999 roku. Akt Założycielski został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Naszym głównym celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa z dnia 26 października 1995 roku, a w szczegolności budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

Obecnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000085352 oraz dysponuje kapitalem zakładowym w wysokości 10.560.000 zł.

Przedmiot działalności spółki został określony w Akcie Założycielskim i jest nim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

TBS – ABK Sp. z o.o. powstało w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych średniozamożnych grup społeczności lokalnych Pruszcza Gdańskiego poprzez budowę mieszkań na wynajem, która tworzy na rynku mieszkaniowym gminy nową formę mieszkań.

Własnością spółki są także budynki mieszkalne przy ul. Slonecznej 5, ul. Obrońcow Wybrzeża 18, ul. Obrońcow Wybrzeża 20, ul. Cichej 1, ul. Cichej 3, ul. Cichej 5A, ul. Cyprysowej 12 oraz nowo oddany budynek mieszkalny przy ul. Cichej 5.
Spółka zajmuje także administrowaniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Obecnie administrujemy ponad 70 budynkami. W celu zapoznania się z wstępną ofertą na administrowanie zapraszamy do zakładki Oferta.