Dotyczy: przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim: Informacja, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzony: 23 marca 2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim:

Informacja, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pobierz dokument – Informacja, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.