Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim” .

Utworzony: 26 czerwca 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim” .

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.06.2018 r. – pobierz