TBS – ABK Sp. z o.o. rozpoczeło swoją działalność inwestycyjną od przygotowania pierwszej unwestycji przy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim. Budynek posiadający 36 mieszkań zrealizowano w 2000 roku i zasiedlono w grudniu 2000 roku.

W latach 2001 – 2015 powstało kolejnych 6 budynków w lokalizacji ulic Obrońcow Wybrzeża – Cicha. Wykonane zostały rownież drogi międzyosiedlowe umożliwiajace dojazd do zrealizowanych budynków.

Część budynków wybudowana została przy udziale kredytu ze środków KFM. Obecnie TBS – ABK realizuje program zabudowy mieszkaniowej na wynajem przy ulicach Obrońców Wybrzeża – Cicha jako wieloletnie zamierzenie inwestycyjne. Dla tego terenu opracowana została koncepcja architektoniczno – urbanistyczna, określająca funkcje zagospodarowania terenu, uwzględniające harmonijny charakter architektoniczny zabudowy należącej do TBS – ABK Sp. z o.o., na podstawie której opracowana została dokumentacja techniczna z uwzględnieniem infrastruktury oraz potrzeb mieszkańcow tego terenu.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi zrealizowane zostały inwestycje:

  • 2000 rok – przy ul. Słonecznej 5
  • 2002 rok – przy ul. Obrońcow Wybrzeża 18
  • 2003 rok – przy ul. Obrońcow Wybrzeża 20
  • 2005 rok – przy ul. Cichej 1
  • 2007 rok – przy ul. Cichej 3
  • 2009 rok – przy ul. Cichej 5A
  • 2010 rok – przy ul. Cyprysowej 12
  • 2015 rok – przy ul. Cichej 5

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. przygotowuje przyszłe lokalizacje pod budownictwo mieszkaniowe. Posiadanie terenów pod budownictwo pozwala na planowanie następnych inwestycji na kolejne lata.