Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o.

powstało w 1999 roku z inicjatywy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Swoją działalność prowadzimy na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego Repetytorium A Nr 9179/1999 r. z dnia 19 listopada 1999 roku. Akt Założycielski został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Naszym głównym celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa z dnia 26 października 1995 roku, a w szczególności budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

Obecnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000085352 oraz dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 18.971.000,00 zł.

Przedmiot działalności spółki został określony w Akcie Założycielskim i jest nim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

TBS – ABK Sp. z o.o. powstało w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych średniozamożnych grup społeczności lokalnych Pruszcza Gdańskiego poprzez budowę mieszkań na wynajem, która tworzy na rynku mieszkaniowym gminy nową formę mieszkań.

Własnością spółki są także budynki mieszkalne przy ul. Słonecznej 5, ul. Obrońców Wybrzeża 18, ul. Obrońców Wybrzeża 20, ul. Cichej 1, ul. Cichej 3, ul. Cichej 5A, ul. Cyprysowej 12, ul. Cichej 5 oraz przy ul. Aliny 8.
Spółka zajmuje także zarządzaniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Obecnie administrujemy 70 budynkami.

bip-logo

Czytaj więcej